Standpunten in het kort

Voor de speerpunten voor gemeente Kapelle bij de aankomende verkiezingen klikt u hier. De landelijke standpunten staan hieronder vermeld.

 

Strategische keuzes voor gezin en zorg
Een gezonde en duurzame samenleving begint bij het gezin. Kinderen moeten normen en waarden meekrijgen. Thuis en op school. Te vaak gaat dat mis. Door werkdruk bij de ouders en gebroken relaties. Scholen en hulpverlening kunnen het gat niet vullen. En de hoge kosten voor opvoeding en onderwijs maken het er ook niet makkelijker op.

Met de ChristenUnie kiest u voor

 • een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor alle ouders
 • gratis schoolboeken in het vervolgonderwijs
 • een OV-kaart voor scholieren van 16 en 17 jaar
 • harde aanpak van schoolverlating
 • maatschappelijke stages bij elke opleiding

Duurzame zorg draait niet om zorg­stelsels, techniek of schaal­vergroting. Wel om beschikbare, betaalbare en helpende handen.

Met de ChristenUnie kiest u voor

 • afschaffing van de no-claimkorting in de zorgverzekering
 • compensatie voor de duurdere zorgpremie
 • een koopkrachtgarantie voor mensen met AOW en een gemiddeld pensioen
 • bescherming van kwetsbaar leven van begin tot eind
 • een grondwettelijk verbod op het discri­mineren van mensen met een beperking

Strategische keuzes voor duurzame welvaart

Nog veel te veel mensen staan aan de kant. Anderen werken en raken opgebrand. Voor vrijwilligerswerk is weinig tijd. De balans is zoek. We kunnen de samenleving niet helemaal overlaten aan de markt. Dan raken mensen in de knel. Duurzame welvaart gaat om meer dan winst maken.

Met de ChristenUnie kiest u voor
 • minder regels voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • afschaffing van de ingewikkelde levensloopregeling
 • wel de mogelijkheid om extra spaarloon te verdienen met overuren
 • kansen voor jongeren en oudere werklozen op de arbeidsmarkt
 • een hypotheekrenteaftrek waarbij starters maximaal profiteren
Duurzame welvaart vraagt om zorg voor mens en schepping. De ontwikkeling van ons land moet anders. Asfalt mag het niet winnen van groen. Het platteland mag niet verstedelijken. Water en lucht moeten nog veel schoner. Van een gezonde economie kun je alleen spreken, als het milieu er niet onder lijdt.

Met de ChristenUnie kiest u voor
 • alleen betalen voor gereden kilo­meters, schone auto’s betalen minder
 • 20% duurzaam opgewekte energie in 2020
 • meer vervoer via spoor en binnenvaart
 • een snelle treinverbinding naar het noorden
 • betere bescherming van platteland en natuurgebieden
 • belasting op weggooiverpakking en de vervuiler betaalt
Strategische keuzes voor bestuur en veiligheid
Goed bestuur bereik je bovenal met integere en betrouwbare politici. Niet met de speeltjes van staatkundige vernieuwing. Duurzame veiligheid gaat om goede relaties tussen mensen. In de eigen straat en internationaal. Angst en ‘wij-zij-denken’ helpen ons echt niet verder. Mensen moeten weer vertrouwen kunnen krijgen in elkaar, in kleine en grote verbanden. De ChristenUnie wil dat onder­steunen met 3000 extra agenten op straat.

Nederland moet ook een plek zijn voor mensen die nergens anders veiligheid kunnen vinden.


Met de ChristenUnie kiest u

 • tegen politieke speeltjes
 • tegen een nieuwe Europese grondwet
 • tegen toetreding van Turkije tot de EU
 • tegen een bureaucratische behandeling van vluchtelingen

Ruimte voor gezin en investeren in een duurzame samenleving

 • We willen weer genoeg tijd hebben voor onze kinderen.
 • En geld om ze een goede opvoeding te kunnen geven.
 • De botheid op straat en op de televisie zijn we zat.
 • We willen af van de vuile lucht, stof en lawaai.
 • Over de hoogte van je AOW moet je niet hoeven tobben.
 • Ook jongeren moeten een huis kunnen kopen.
 • Een ondernemer mag niet vastlopen in bureaucratie.
 • Jongeren en oudere werklozen verdienen kansen op de arbeidsmarkt.
 • Voor je geloof mag je vrij uitkomen, ook in de politiek.
 • Arme landen horen ook bij onze wereld en we betalen faire importprijzen.
 • En we willen niet leven in een anonieme superstaat Europa.

Voor bijstelling kabinetsbeleid

De ChristenUnie wil einde aan

 • het hoge VVD-gehalte in het sociaal-economisch beleid
 • de blinde vlek voor kwetsbare groepen
 • het overdreven geloof in de marktwerking
 • het bureaucratische en soms onmenselijke vluchtelingenbeleid
 • de doofheid voor het ‘nee’ tegen de Europese grondwet
 • de ondermijning van het vertrouwen in politiek en samenleving

Tegen gemakzuchtige oppositie

Met geld en het laten oplopen van de staatsschuld los je deze problemen niet op. De ChristenUnie heeft daarom ook zorg over het linkse alternatief. Het gaat om visie en strategische keuzes.

Een partij van strategische en duurzame keuzes

De ChristenUnie is een partij van mensen die vanuit het christelijk geloof invloed willen uitoefenen op het bestuur van ons land. Met een open oog voor de werkelijkheid baseert de partij zich op de Bijbel en Gods opdracht om Hem en onze medemens lief te hebben. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt.