Motie beïndiging cameratoezicht Groenewoud

Motie beïndiging cameratoezicht Groenewoud

De raad van de Gemeente Kapelle in vergadering bijeen 8
november 2011.

 

Motie met betrekking tot het beëindigen van cameratoezicht
bij Het Groene Woud.

 

Overwegend dat:

  1. De feitelijke omvang van de overlast
    is beperkt;
  2. Niet duidelijk is welke meldingen
    binnen het bereik van de camera vallen;
  3. Er is geen nulmeting gedaan;
  4. Er kan geen conclusie worden getrokken
    over het effect van cameratoezicht;

 

Verzoekt de fractie van ChristenUnie:

Om het cameratoezicht bij Het Groene Woud te beëindigen na
de periode van 2 jaar.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Kapelle 8 november 2011.

 

Namens Fractie ChristenUnie

Ria Rijksen-Blok